Kutsu Vammaistutkimuksen kesäkouluun - Invitation: Summer School on Disability Studies 18.8.2022

Suomen Vammaistutkimuksen Seura järjestää torstaina 18.8. yksipäiväisen kesäkoulun, johon kutsumme vammaistutkimuksellista väitöstutkimusta tekeviä jatko-opiskelijoita. Perustutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan kesäkouluun kuuntelijoina.

Teemana ovat vammaistutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Kesäkoulun tarkoituksena on tarjota jatko-opiskelijoille tilaisuus keskustella ja saada kommentteja tekeillä olevaan väitöskirjatekstiin (artikkelikäsikirjoitukseen tai väitöskirjan lukuun). Pyydämme tekstejä erityisesti menetelmäosiosta. Toki voit liittää tekstiä pidemmältikin, jos käsikirjoituksesi on siinä vaiheessa. Olet tervetullut osallistumaan keskusteluun myös ilman omaa tekstiä.

Kesäkoulu järjestetään Invalidiliitossa. Työskentelemme pienryhmissä siten, että jokaisessa ryhmässä on 2–3 (seniori)tutkijaa, jotka kommentoivat osallistujien tekstejä.

Ilmoittautumiset kesäkouluun ja pienryhmissä käsiteltävät käsikirjoitukset 10.8.2022 mennessä osoitteeseen sihteeri@vammaistutkimus.fi.

Aika: Torstai 18.8.2021

Paikka: Invalidiliitto, Mannerheimintie 107, neuvottelutila Helsinki 6. krs

Kieli: Suomi ja englanti

Osallistumismaksu: Maksuton

Kesäkoulun ohjelma:

klo 10-10.30 Tervetuloa! Osallistujien esittäytyminen

klo 10.30-11:00 Yliopistotutkija Reetta Mietola ja professori Hisayo Katsui alustavat vammaistutkimuksen metodologisista valinnoista

klo 11.00-12.30 Pienryhmätyöskentelyä

klo 12.30-13.30 Lounastauko

klo 13.30-15.30 Pienryhmätyöskentelyä

klo 15.30 Kesäkoulun päättäminen

 

Ilmoittautumiset kesäkouluun ja pienryhmissä käsiteltävät käsikirjoitukset 10.8.2022 mennessä osoitteeseen sihteeri@vammaistutkimus.fi.

Käsikirjoitusten pituus: max 7000 sanaa. Toivomme, että käsikirjoitus sisältää myös tiedon siitä, missä teksti on suunniteltu julkaistavan (silloin kun kyseessä on artikkelikäsikirjoitus, ko. julkaisun nimi; väitöskirjaluvun yhteydessä pyydämme liittämään mukaan kirjan sisällysluettelon/disposition, johon merkitty ko. luvun paikka). Kesäkoulua koskevat kysymykset voi osoittaa suoraan sihteerille.

Työryhmät toimivat tarpeen mukaan suomen tai englannin kielellä.

Tervetuloa!

kirja niityllä

Invitation: Summer school on disability studies 18.8.2022

The Finnish Society for Disability Research will organize a summer school targeting PhD students. Master-level students who are interested in joining us are also more than welcome to participate in the summer school as observers.

The theme is the research methods used in disability research. The purpose of the summer school is to offer the students the precious opportunity to network, discuss on their papers and get comments on their articles or chapters of PhD thesis. We ask for texts especially in the method section. Of course, you can paste the text even further if your script is at that point. You are also welcome to take part in discussions without a text of your own.

 

The summer school will take place in Invalidiliitto (The Finnish Association of People with Physical Disabilities). We will work on the papers in small groups that compose of 2-3 senior researchers and PhD students.

 

Time: Thursday 18.8.2021 

Place: Invalidiliitto (The Finnish Association of People with Physical Disabilities), Mannerheimintie 107, Conference Room: Helsinki 6. floor

Language: Finnish and English

Price: Free!

The programme of the summer school:

10-10.30

Welcome! Introductions of the participants

10.30-11.00

University researcher Reetta Mietola and Professor Hisayo Katsui speak on methodological choices in disability research

11.00-12.30

Small group discussion

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.30

Small group discussion

15.30

Closing of the summer school

 

The deadline for the registration and papers/articles is 10.8.2022. Please register to the summer school to sihteeri@vammaistutkimus.fi.

Your draft papers/articles of max. 7000 words. For article thesis writers: Please include information of the title of your article, and the name of Journal that you intend to submit it for. For monograph thesis writers: Please include information of your preliminary table of contents, and information where the chapter is located in your monograph. If you need any further information about the summer school, please also write to the secretary of the Society.

Welcome!