Suomen Vammaistutkimuksen Seuran vuosikokous siirtyy sähköiseksi / ajankohtaisseminaari 20.3.2020 PERUTTU

Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry. kutsuu henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten edustajat sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.3.2020, klo 15 Helsingin yliopistossa (Unioninkatu 37, 1krs valtiotieteellisen tiedekunnan kokoushuone). 

Vuosikokouksen esityslista 

 1. Kokouksen avaus
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 1. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 1. Seuran sääntöjen muuttaminen (liite 1)

Seuran voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjen muuttamiseen vaaditaan annetuista äänistä (molemmissa kokouksissa) vähintään ¾ äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös.

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotukset uusiksi säännöiksi liitteen 1 mukaisesti.

 1. Vuoden 2020 jäsenmaksun hyväksyminen kullekin jäsenryhmälle
 1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020
 1. Seuran hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
 1. Valitaan hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sääntöjen mukaan vuosikokous voi valita hallitukseen puheenjohtajan lisäksi 6 - 8 varsinaista jäsentä ja varajäseniä.
 1. Valitaan kaksi tilin(toiminnan) tarkastajaa ja varatilin(toiminnan)tarkastajaa vuodelle 2019
 1. Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista
 1. Muut esitykset, jotka on saatettu hallituksen tietoon kolme viikkoa ennen kokousta ja jotka on mainittu kokouskutsussa
 1. Kokouksen päättäminen

 

Sääntömuutosehdotus löytyy tästä FileLiite1_Sääntömuutosehdotus Vatu2020.docx