Svenska

Välkommen till hemsidorna för Sällskapetför handikappforskning i Finland rf!

Sällskapets mening är att främja handikappforskning i Finland. Sällskapet ordnar föredragstillfällen, konferenser, stöder handikappforskning, är i kontakt med internationella aktörer och deltar i veteskapliga diskussioner.