Opinnäytteet

Vammaistutkimuksen opinnäytteitä Suomessa.

Opinnäytelistaa päivitetään ilmoitusperiaatteella. Tiedot opinnäytteestä voi lähettää seuran sihteerille sähköpostitse, sihteeri(at)vammaistutkimus.fi.

2023
Väitöskirja
Nina Heräjärvi
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
2022
Pro gradu
Oona Lipponen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
2022
Pro gradu
Risto Räkköläinen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto
2022
Väitöskirja
Mäkäräinen, Marjo-Rita
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
2020
Väitöskirja
Suvi-Maaria Tepora-Niemi
Sosiaalitieteet
Helsingin yliopisto
2020
Pro gradu
Anna Koivukoski
Suomen ja Pohjoismaiden historia
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2019
Pro gradu
Outi Salonlahti
Yhteiskuntapolitiikka
Jyväskylän yliopisto
2017
Väitöskirja
Mononen, Jukka
Tietojenkäsittelytiede
Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
2017
Väitöskirja
Irjala, Marja
Kasvatustiede
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
2015
Väitöskirja
Esa Asikainen
Erityispedagogiikka
Itä-Suomen yliopisto
2014
Väitöskirja
Heli Leppälä
Poliittinen historia
Turun yliopisto
2013
Väitöskirja
Kari Huuskonen
Folkloristiikka, humanistinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
2012
Väitöskirja
Katja Valkama
Hallintotieteet
Vaasan yliopisto
2011
Väitöskirja
Aija Saari
Liikunta- ja terveystieteet
Jyväskylän yliopisto
2009
Väitöskirja
Helinä Hirn
kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2009
Väitöskirja
Elina Ekholm
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2009
Större frihet - bättre lokalt anpassad service?: Förvaltningsreformer och kommunernas service för utvecklingsstörda 1994-2000
Väitöskirja
Tua Nummelin
Yleinen valtio-oppi
Helsingin yliopisto
2008
Haptiisit ja hapteemit : tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä
Väitöskirja
Riitta Lahtinen
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2008
Väitöskirja
Helena Ahponen
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2007
Väitöskirja
Jukka Jokiniemi
Yhteiskuntasuunnittelu, ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri
Teknillinen korkeakoulu, Espoo
2007
Väitöskirja
Marjo-Riitta Reinikainen
Yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto
2006
Väitöskirja
Tanja Vehkakoski
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
2005
Väitöskirja
Kari Korhonen
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2005
Väitöskirja
Hisayo Katsui
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto
2004
Väitöskirja
Päivi Kovanen
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
2003
Väitöskirja
Hanna Väätäinen
humanistinen tiedekunta
Åbo Akademi
2003
Väitöskirja
Raija Pirttimaa
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
2002
Vammaisuuden moraalinen merkitys
Väitöskirja
Simo Vehmas
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
2001
Väitöskirja
Leena Matikka
Yhteiskuntatieteet, psykologia
Tampereen yliopisto
2001
Väitöskirja
Marja-Leena Mattus
Yhteiskuntatieteet
Lapin yliopisto
2000
"Olen verkon silmässä kala" : vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa
Väitöskirja
Pirjo Somerkivi
Sosiaalipolitiikka
Kuopion yliopisto
2000
Kehitysvammapalvelut ja muutosten vuosikymmenet
Väitöskirja
Susanna Nouko-Juvonen
Sosiologia
Turun yliopisto
2000
Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä
Väitöskirja
Antti Teittinen
Yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto
1999
Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti
Väitöskirja
Markku Mattila
Historia
Tampereen yliopisto
1997
Suomalaisten vammaisten elämä varsinaisessa elämäkerta- ja vammaisten elämää keskeisesti käsittelevässä kaunokirjallisuudessa
Väitöskirja
Jouko Lehtiö
Sosiologia
Turun yliopisto
1989
Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921-1985
Väitöskirja
Joel Kivirauma
Erityispedagogiikka
Turun yliopisto
1989
Varhain sairastuneen ja vammaisen sosiaalinen selviytyminen sosiologinen seurantatutkimus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sosiaalisesta selviytymisestä varhaisaikuisuudessa
Väitöskirja
Helka Urponen
Yhteiskuntatieteet
Turun yliopisto
1984
Carl Henrik Alopaeus aistivammaistyön uranuurtajana Suomessa
Väitöskirja
Plit Keijo
Kirkkohistoria
Helsingin yliopisto